Nick Hughes

Community Enterprise Catalyst (Denbighshire) / Catalydd Mentrau Cymunedol (Sir Ddinbych)

Nick’s excited to join the Community Catalysts in Denbighshire to support local people to provide innovative and effective care to people across Denbighshire.

Nick has previously worked in the legal sector as a solicitor in areas including Mental Health, Community Care and the Court of Protection, and has most recently worked in the Charitable Sector on projects providing community-based services to older people and carers in North Wales.

In his spare time, you can find Nick playing rugby for his local team, walking his cocker spaniel Poppy or reading a good book.


Mae Nick yn teimlo’n gyffrous i ymuno â’r Community Catalysts yn Sir Ddinbych i gefnogi pobl leol i ddarparu gofal arloesol ac effeithiol i bobl ledled Sir Ddinbych.

Mae Nick wedi gweithio yn y sector cyfreithiol o’r blaen fel cyfreithiwr mewn meysydd yn cynnwys Iechyd Meddwl, Gofal Cymunedol a’r Llys Gwarchod, ac yn fwyaf diweddar mae wedi gweithio yn y Sector Elusennol ar brosiectau sy’n darparu gwasanaethau yn y gymuned i bobl hŷn a gofalwyr yng Ngogledd Cymru.

Yn ei amser hamdden, gallwch ddod o hyd i Nick yn chwarae rygbi i’w dîm lleol, yn cerdded ei cocker spaniel Poppy neu’n darllen llyfr da.

07787 436199